בס"ד י״א בתשרי תשע״ט , יום רביעי , ספטמבר 19 2018זמן האתר- עירה"ק ירושלים

= $6452.22 | €5536.9 | £4909.31 | ¥723903.93 | 19/09/2018 15:25
שער הביטקוין שעון ניו יורק ארה״ב
Home / יהדות / דבר תורה יומי (עמוד 9)

יש לאדם כוחות עצומים להתמודד עם המצב הקשה ביותר

בכל יהודי חבויים כוחות עצומים, שיגרת החיים גורמת לאדם לאבד בהבנתו מה טמון בתוכו, ובמצבים הקשים שם נבנים הדברים הגדולים והעצומים אשר הם נשארים כנכסי ברזל לדורות הבאים

פתח

"שמע ה' וחנני ה' היה עוזר לי".

הנה ימים אלו ימים קשים על עם ישראל, צער ודאגה ומחויבים אנו לדעת שעל ידי אחדות ואהבת חינם ישראל נושע תשועת עולמים וכל הישועות באות על ידי האחדות, "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל". ומחויבים אנו לאהוב כל אחד מעם ישראל ולראות במעלת חברנו ולא בחסרונם ולשים מול עינינו "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה".

פתח