בס"ד ט״ו באדר א׳ תשע״ט , יום רביעי , פברואר 20 2019זמן האתר- עירה"ק ירושלים
Home / הסכם תנאי שימוש ופרטיות באתר Twoday

הסכם תנאי שימוש ופרטיות באתר Twoday

הלשון אם נכתבה בלשון זכר, נקבה, יחיד או רבים הכוונה גם ללשון זכר וגם נקבה וכן ליחיד ולרבים ביחד או לחוד, הלשון "אתר" ו\או "אתר Twoday" ו\או "Twoday" או בתרגום עברית "טודיי" וכדומה וכל תיאור שנועד לתאר אתר אינטרנט זה, בכל הקשור להסרת כל אחריות, מתייחסת לחברה, מי מעובדיה, שותפי תוכן, כתבים והוגי דעות, מפרסמים וכל מי שיש לו קשר ישיר ו\או עקיף לאתר למערכת ו\או לתכנים, כל זה בא לרבות כל קשר ו\או שיוך שיכול להיות לאתר, הגם שלא פורט והוגדר בלשון ברורה.

המשתמש באתר Twoday, בכל דרך וצורה שהיא מקבל על עצמו באופן גורף את כל תנאי הסכם זה.

מסמך תנאי השימוש והפרטיות מתעדכן מדי פעם ולכן יש לבדוק אם נתקנו בו שינויים.

מי שלא מקבל את התנאים ומדיניות הפרטיות עליו לעזוב מייד את האתר ולא לעשות בו כל שימוש.

האתר נמצא בפיתוח שוטף ולכן יתכנו טעויות ותקלות המקובלות בפיתוח אתר מסוג זה.

הידיעות והתוכן באתר:

המשתמש באתר מקבל על עצמו אחריות מלאה לכל שימוש בתוכן האתר לצרכיו האישיים, כל שימוש מסחרי אסור אלא אם קיבל המשתמש אישור בכתב, תמונות באתר מפורסמות ברישיון צד ג' ואין להעתיק ולעשות בהם כל שימוש, אילוסטרציות שצוין בפירוש "חדשות Twoday" "סטודיו Twoday" "Twoday" הינם ברישיון שימוש מסחרי לאתר, ורובם ככולם עברו בסטודיו Twoday שיפור, התאמה, עיצוב מחודש ולא רק, ולכן הזכויות שמורות לאתר, המעוניין להשתמש בתכנים או בתמונות שכן נוכל לאפשר בהם השימוש מתבקש לפנות אלינו דרך טופס פניה "צור קשר."
צוות האתר עושה מאמצים גדולים ביותר לדווח כל דבר בדיוק בלשון נקיה וברורה, אך טעות לעולם חוזרת וכל פרסום- אם של אדם, חפץ מקום או תמונה ולא רק זאת, שבטעות נכתב מידע לא מדויק או המשתמע לפנים אחרות מהכוונה, אין האתר לוקח כל אחריות בדבר, יש לפנות אל האתר מידית כדי שצוות האתר יוכל לבדוק את "התלונה" ולתקן אם ימצא לנכון דרך טופס פניה "צור קשר."

באתר מתפרסמים גם מאמרים וישנם כותבים עצמאיים לחלוטין שהאתר משמש כבימה עבורם בלבד כמו ואף בדיוק כ"אתר חברתי" לכל דבר ועניין, וכמו שכל אחד יכול לפרסם לדוגמא בפייסבוק ו\או יו-טיוב ו\או טוויטר ו\או כדומה כל דבר ותמונה ווידאו כאוות נפשו כך גם במקרה דנן, לכן אין לאתר כל אחריות או נגיעה בדבר, במידה ונמצא באתר חומר שאינו מדויק ו\או פוגעני ניתן לשלוח לאתר הודעה דרך פרטי ההתקשרות בדף "צור קשר," צוות האתר על פי הצורך יפנה גם למפרסם הידיעה ו\או הכותב ו\או לקשר בינם ובין "המתלונן" על מנת שיוכלו לתקן במידת הצורך או אף להסיר מידע מן האתר, אולם למרות האמור בפסקה זו ובכללות הסכם השימוש הזה, אין לאתר כל אפשרות להסיר כל חומר של צד ג' ואין האתר כאמור לוקח כל אחריות על מידע באתר בפרט מסיבה זו. לתלונות, מענות ושאלות נא השתמשו בדף "צור קשר."

כאמור באתר מפורסמים גם ידיעות ופרסומות של צד ג' במידה וכך יצוין המקור ותקציר הדברים, למעוניין לדעת פרטים נוספים או ליישם איזה דבר שנכתב באתר, ובפרט אדם הנדרש לפרטים הרלוונטיים לאי אלו החלטות שהוא נדרש לעשות ולקבל, בהמשך לתוכן הידיעה ו\או הפרסום, עליו לפנות למקור, ולמקור מוסמך, ולא להסתמך כלל וכלל על הדברים שהובאו באתר לאף דבר ועניין, עם זאת יצוין כי צוות האתר עושה את הכול כדי שהדברים אכן ישקפו ככל שניתן גם לאור קוצר היריעה, את מציאות הנושא ומהותו.

פרסום תחזית מזג האוויר:

בכל הקשור לפרסום תחזית מזג האוויר ואזהרות מזג האוויר, האתר Twoday מביא לקוראיו מידע זה כשירות, המקור לכל המידע על מזג האויר מגיע מן השירות המטאורולוגי, ו\או מקורות אחרים אין האתר אחראי לכל נזק או אובדן כלשהוא וכן האתר מחזק בזאת את הצהרת השירות המטאורולוגי שאף הם אינם לוקחים כל אחריות כלשהיא על המידע. קבלת תנאי השירות המטאורולוגי היא תנאי בסיסי לשימוש בנתוני מזג האוויר והתחזית, המשתמש במידע על מזג האויר באתר ("השירות" ו- "המשתמש" בהתאמה) מסכים כי בעצם השימוש באתר הוא נרשם לשירות, והוא מקבל על עצמו אחריות מלאה לכל נזק, הפסד, הוצאות בהן יישא (ולרבות אובדן הכנסות או רווח) ו/או כל תוצאה אחרת, ישירה או עקיפה, לשימוש במידע, שייגרמו לו ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין מעשה או אי מעשה, שיבצע בהתבסס על המידע שיתקבל במסגרת השירות. אתר Twoday ו\או השירות המטאורולוגי ו/או ממשלת ישראל ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק, הפסד או הוצאה (לרבות אובדן הכנסות או רווח), שיגרם כתוצאה מביצוע פעולה (מעשה או מחדל) כלשהי על ידי המשתמש בהתבסס על המידע שיתקבל במסגרת פרסום תחזית מזג האוויר. אתר Twoday ו\או השירות המטאורולוגי ו/או ממשלת ישראל ו/או מי מטעמם לא יישאו בשום תשלום, הוצאה, אובדן או נזק מכל סוג או סיבה שהם, שייגרמו למשתמש או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה, ישירה או עקיפה, משימוש במידע שיתקבל במסגרת השירות, שעשה המשתמש.

עוד בנושא פרטיות:

באתר מוצגות פרסומות של צד ג' ובכללן של חברת Google (גוגל) אשר לעיתים עושים שימוש במידע מוקדם של המבקרים באתר Twoday, מביקורים שערכו באתרי אינטרנט אחרים בכדי למקד את הפרסומת המוצגת באתר. לפיכך אין לאתר Twoday כל אחריות על תוכן המודעה וסוגי הפרסומות אשר על פי רוב מותאמות למבקרים באתר Twoday על פי מדיניות המפרסם בלבד. לאתר Twoday אין כל שליטה על אופי, סוג ותוכן המודעות, ואין כל אחריות לכל נזק העלול להיגרם כתוצאה מן הפרסומת.

עוד יש להבהיר כי ספקי צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקובצי Cookie (קוקי) בכדי להציג מודעות אישיות על בסיס ביקורי העבר של אדם מסוים באתרי האינטרנט השונים, כמו כן כך גם נעשה באתר Twoday ולכן ייתכן ותוצג לקוראים מודעה של אתר Twoday, באתרי אינטרנט אחרים מאחר וביקרו באתר Twoday, המידע אינו כולל כל מידע אחר, ככל שזה קשור לאתר Twoday, מעבר לעובדת הביקור באתר.