בס"ד י״א בתשרי תשע״ט , יום רביעי , ספטמבר 19 2018זמן האתר- עירה"ק ירושלים

= $6490.052029 | €5558.2489012 | £4938.0923773573 | ¥725231.2905446 | 19/09/2018 15:30
שער הביטקוין שעון ניו יורק ארה״ב
Home / יהדות / דבר תורה יומי / כיצד יזכה האדם לפרנסה ולחיים ארוכים?
הרב פינטו שליטא - חזון יאשיהו - דבר תורה יומי

כיצד יזכה האדם לפרנסה ולחיים ארוכים?

דבר תורה לפרשת ראה מפי כבוד האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א – כיצד יזכה האדם לפרנסה ולחיים ארוכים?

"כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה' אלהיך נותן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון כי פתוח תפתח את ידך לו… נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידך".

והנה צריכים להבין, מדוע מצות צדקה סגולתה גדולה להציל ממות כדכתיב (משלי י, ב) "וצדקה תציל ממות"?

****
הנה צריכים להבין הגמרא (תענית ח), (תרגום) בימי רבי שמואל בר נחמני היה רעב ומיתה, אמרו חכמים איך נעשה? אם נבקש רחמים על שני הדברים אי אפשר, כי אין מתפללים על שני דברים, אלא נבקש רחמים על המיתה ואת הרעב נסבול. אמר להם רבי שמואל בר נחמני נבקש רחמים על הרעב, כי כשהקב"ה נותן שובע לחיים הוא שנותן, כמו שכתוב "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון" ועל ידי זה נרויח להינצל מן הרעב ומן המיתה.

**
והנה אפשר לבאר ולומר על פי דברי ה"תולדות יעקב יוסף" (פרשת נח) בשם רבנו הבעל שם טוב זצוק"ל, שכל גזר דין שיורד מן השמים הוא על ידי אותיות, וכשנגזרות ח"ו גזרות רעות על האדם, יכול הצדיק על ידי תפילתו להפוך את הצירוף של הגזירה מצירוף רע לצירוף טוב.

על פי יסוד זה דרשו רבותינו, כי כאשר נגזרה ח"ו גזרת מיתה אז הגזר דין הוא אותיות "מות", ועל ידי תפילת הצדיק נותן לו הקב"ה כח להמשיך "ע" כדי להכניסה בתוך "מות" ונעשה מזה צירוף של "מעות". נמצא שעל ידי זה לא רק שאדם ניצול ממות, אלא הוא עוד זוכה למעות ולפרנסה בכח ובשפע גדול.

ועל פי זה יובן הפסוק (תהילים לג, יח) "הנה עין ה' אל יראיו למייחלים לחסדו", הקב"ה נותן ליראיו הכח להמשיך האות "ע" כדי "להציל ממות נפשם", על ידי שיכניסו האות "ע" למות ונעשה מזה צירוף "מעות" ולהחיותם "ברעב".

וזה מה שיעץ רבי שמואל בר נחמני שיתפללו על הרעב, שישפיע להם הקב"ה "מעות" לקנות את מזונם, ועל ידי זה יזכו להנצל גם ממות.

***
והנה ידועים דברי רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל בשער הכוונות (תפילת השחר דרוש א), לכוון בפסוקי דזמרה באומרו באשרי יושבי ביתך "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון"(תהילים קמה, טז) סופי תיבות פות"ח" א"ת" ידי"ך" "חת"ך" והוא שם קדוש המכונה בפי יודעי חן 'שם הפרנסה'.

וכן המתבונן גם בשער הכוונות (תחילת דרושי יום הכיפורים) מבאר רבנו האר"י הקדוש זצוק"ל על "החותך חיים לכל חי" "החתך" חסר ו', והוא שם חתך הוא שם החותך חיים לכל חי. והנה שם "חתך" הוא גם סגולה לחיים וגם סגולה לפרנסה. וזה על פי דברי רבי שמואל בר נחמני שפרנסה וחיים זה אחד.

***
והנה ידע האדם שעל ידי אתערותא‏ דלתתא אשתכח אתערותא לעילא – לכן על ידי הצדקה שמקפיד האדם, נפתחים לו כל השערים ויורד עליו משמים שפע צדקה ומרפא, ועל ידי "כי פתוח תפתח את ידך לו" יורד השפע על האדם מן השמים.

אודות האדמו״ר הרב פינטו שליט״א

האדמו"ר רבי יאשיהו יוסף פינטו שליט"א הוא בנם של קדושים הממשיך את מסורת הקדושה וההתקדשות המצרפת מאז היוולדו, תלמיד חכם בעל שיעור קומה כשל דורות קדומים, אדמו"ר לאלפים ורבבות, רב מורה הוראה הפוסק בשאלות הלכתיות סבוכות, מגיד שיעורים רבים וארוכים, רבם הנערץ של יהודים רבים, החל באברכי משי נבחרים הנמנים על לגיונו המקודש וחיים לאור הדרכתו הבלתי מתפשרת, עבור ביהודים מכל הגוונים, וכלה בנשמות אבודות מכל סיבה שהיא, ביניהן כאלו שהמפתח היחיד ללבם מופקד בגנזיו.    מצד אחד הוא נין ונכד לראש שושלת צדיקי בית אביחצירא, המקובל האלוקי רבי יעקב אביחצירא זי"ע בעל ה"אביר יעקב", ומצד שני הריהו נין ונכד לראש שושלת צדיקי בית פינטו, הרי"ף דעין יעקב, שהוא רבי יאשיהו פינטו הראשון, מחותנו של המקובל רבי חיים ויטאל זי"ע, תלמידו הנודע של האר"י הקדוש. מעריציו הרבים, המרכיבים יחדיו את כל השכבות האפשריות הקיימות בעם ישראל, אינם נועצים את סיבת התקשרותם באדמו"ר רבי יאשיהו בשל ייחוס אבותיו הרם והנישא, הנדיר מאוד בדורנו, כי אם בייחוס העצמי שלו כאיש אלוקים קדוש ונורא וכמנהיג הטובל במעיינות של אהבת ישראל לכל יהודי, השובה את לבם. ניתן לשלוח למערכת תגובות וידיעות במייל: contact@twoday.co.il. טלפון ראשי וה"קו החם" להודעות בזמן אמת ולכתבים: 1-800-796-6424+ (עברית ואנגלית).

כדאי גם לבדוק

כבוד קדושת האדמו''ר פינטו שליט''א בבולגריה (טודיי)

האדמו״ר פינטו: הסוד הגדול במילים ״אין עוד מלבדו״

שם קדוש אע"מ. ומצאנו מימרות בגמרא ובחז"ל על כח הכשפים, ואיך לנהוג בהם